lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Jonathan Sönnerup
Doktorand

Examensarbeten

  • Magnus Törnquist, "Analys av programvarusäkerhet baserad på historiska data". Aug, 2017. Handledare/Examinator: Martin Hell, Thomas Johansson, Jonathan Sönnerup
  • Adem Saran, Mansoor Ashrati, "Positions- och användningsmonitorering av hjälpmedel". I samarbete med Cybercom. Jun, 2018. Handledare/Examinator: Stefan Höst, Jonathan Sönnerup, Maria Kihl
  • Mattias Sönnerup, Ripudaman Khattar, "Optimerad hårdvaruimplementation av Grain-128AEAD". Jul, 2019. Handledare/Examinator: Martin Hell, Thomas Johansson, Jonathan Sönnerup