lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Fredrik Lindelöw
Doktorand

Undervisning

Teaching in:

Vindteknik

Modern elektronik

Elektronik

Hållbar utveckling

Nanointro

 

Previous teaching:

Process och komponentteknologi

Lågdimensionella strukturer

Avancerad framställning av nanostrukturer