Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Projekt

Fredrik Tufvesson, Stf prefekt

Aktiva

Projektnamn Finansiär

Avslutade

Projektnamn Finansiär
Channel modelling for cooperative and interfering MIMO systems, 2008-01-01 - 2010-12-31
VR
Channel modelling for multiuser MIMO with multiple base stations, 2011-01-01 - 2013-12-31
I detta projekt utvecklar vi radiokanalmodeller för s.k. mulipelantennsystem där kommunikationen sker med flera basstationer. Målet är att förstå och modellera hur de olika användarna och basstationerna interagerar i realistiska miljöer.
VR
Cross-layer design of VANETS for traffic safety, 2012-01-01 - 2013-12-31
ELLIIT
Distribuerade antennsystem för högeffektiva trådlösa system, 2010-02-08 - 2016-06-30
Målet med projektet är att undersöka teknisk och kommersiell gångbarhet för distribuerade antennsystem som en del av nästa generation av trådlösa kommunikationssystem.
SSF
High Speed Wireless Communication, 2006-01-01 - 2010-12-31
HSWC is a center whose aim is to produce world-class research in the area of wireless high data rate communications.
SSF
Indoor Navigation, 2010-01-01 - 2014-11-01
ELLIIT
Kanalmodellering för fleranvändar-mimo med multipla basstationer, 2010-12-01 - 2014-12-31
VR
MAMMOET, MAssive MiMO for Efficient Transmission, 2014-01-01 - 2016-12-31
Massive MIMO (MaMi) use several hundreds of base station antennas that operate phase-coherently together, simultaneously serving many tens of low-complexity single-antenna terminals in the same time-frequency resource. MAMMOET will demonstrate that MaMi can increase both data rates and the overall spectral efficiency by up to ten times, while decreasing the transmitted radiofrequency (RF) power by many orders of magnitude. The Massive MIMO Testbed LuMaMi is up and running in EIT labs.
EU (FP7)
MIMO Antennas and Channels, 2006-01-01 - 2010-12-31
This HSWC project aims to study on how the performance of MIMO antennas in handheld terminals can be optimized with respect to the environment and physical limitations.
SSF
My Personal Adaptive Global NET, 2004-01-01 - 2005-12-31
As the project name indicates the project has a profound emphasis on user-centricity, personalization and personal networking.
EU (FP6)
Radio channel properties of wireless vehicular systems, 2009-01-01 - 2013-12-31
HEC
Systemaspekter ur ett terminalperspektiv i massiva MIMO-syst, 2015-01-01 - 2018-12-31
Projektet undersöker terminalers påverkan i ett effektivt Massive MIMO-system och innefattar praktiska mätningar samt experimentella studier av en MM testbed tillsammans med merteoretiska simuleringar och systemoptimeringar.
Sony
SSF
Ultra wideband Radio and Propagation, 2006-01-01 - 2012-12-31
SSF
Uppskalning av MIMO: Möjligheter och utmaningar med mycket stora arrayer., 2010-11-18 - 2014-12-31
Detta projektet är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt inom trådlös kommunikation. Det behandlar flerantennsystem (s.k. MIMO) och då speciellt flerantennsystem med väldigt många antennelement. Normalt arbetar man i dagens MIMO-system med ett fåtal antenner, säg 2-4 st, men nyligen publicerade resultat visar att det kan finnas mycket att vinna på att skala upp antalet antennelement rejält, kanske upp till hundra eller ett antal hundra i extremfall.
VR
VCC NILSSON FTU, 2011-03-16 - 2014-12-31

VINNOVA Industrial Excellence Center - System Design on Silicon, 2008-01-01 - 2017-12-31
VINNOVA
WCAE - Trådlös kommunikation i fordonsmiljö, 2013-06-14 - 2016-12-31
I detta projekt studerar vi trådlös kommunikation mellan fordon för en säkrare och mer miljövänlig trafik.
VINNOVA
WIreless interference-Limited high-throughput Access Technologies and applicatIons, 2008-01-01 - 2010-12-31
VINNOVA