lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Platform for Development of Telemetry, Data Analysis, and Decision Making (Neuronano Research Center)


Platform for Development of Telemetry, Data Analysis, and Decision Making (Neuronano Research Center)

2007-01-01 -> 2012-12-31

Sammanfattning: Neuronano Research Center är ett tvärvetenskapligt projekt som samlar deltagar från neurovetenskap, nano- och mikroteknologi, och bioteknik. Målet är att ta fram nästa generation av kommunikation med det centrala nervsystemet, så kallade Brain-Machine Interface. Vår uppgift är att ta fram det trådlösa system som kopplar ihop externa enheter med implantat kopplade till hjärnan.
Projektledare: Anders J Johansson
Deltagare: Palmi Thor Thorbergsson
Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW)
Extern projektsida: www.med.lu.se/nrc

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Sidansvarig: |