Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Projektfakta

Bandwidth-Efficient Joint Source-Channel Coding

2007-01-01 -> 2009-12-31

Sammanfattning:
Projektledare: John B Anderson
Finansiär: Vetenskapsrådet (VR)

Vetenskapsrådet
Sidansvarig: |