lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Fundamental Limits of Wideband Information Capacity for Compact MIMO Systems

2007-01-01 -> 2011-12-31

Sammanfattning:
Projektledare: Buon Kiong Lau
Finansiär: Vetenskapsrådet (VR)

Vetenskapsrådet
Sidansvarig: |