lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

MIMO-channels for wireless communication - measuring and modelling directional properties of the radio channel

2004-01-01 -> 2006-12-31

Sammanfattning:
Projektledare: Andreas Molisch
Finansiär: Vetenskapsrådet (VR)

Vetenskapsrådet
Sidansvarig: |