lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Systemaspekter ur ett terminalperspektiv i massiva MIMO-syst

2015-01-01 -> 2018-12-31

Sammanfattning: Massiva MIMO-system (MM) börjar ses som en av huvudkandidaterna för att öka effektiviteten i framtida trådlösa kommunikationer - både spektral- och energieffektivitet. Nya uppskattningar visar att energieffektiviteten kan ökas med flera storleksordningar och spektrumeffektiviteten minst en storleksordning, under rimliga antaganden på systemkonfigurationer. Förutsägelser som dessa har lett till en frenetisk forskningsaktivitet inom området.
Trots stora ansträngningar att undersöka hur effektiva MM-system bör utformas, är terminalperspektivet nästan helt försummat. Ett skäl till detta är att huvudparten av de nya koncepten relaterar i huvudsak till basstationen och endast indirekt till terminalerna. Terminalernas konstruktion kommer dock i stor utsträckning att påverka hur effektiva framtidens MM-system kommer att bli. Olika överväganden vid terminalkonstruktion kommer att påverka hur hela systemet skall konstrueras, såväl hur olika överföringstekniker i MM presterar under verkliga förhållanden, som hur olika överföringsprotokoll behöver utformas.
Projektet undersöker hur terminalers egenskaper påverkar den total prestandan i MM-system och hur terminaler vara utformade för att optimera systemets effektivitet. Undersökningen spänner över hela skalan från att konstruera terminalprototyper till att utveckla designmetoder. Detta görs genom att kombinera praktiska mätningar och experimentella studier i en MM-testbädd med mer teoretiska simuleringar och systemoptimeringar.
Projektledare: Ove Edfors
Deltagare: Erik Bengtsson
Fredrik Tufvesson
Finansiär: Sony Mobile Communications (Sony)
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)

Stiftelsen för strategisk forskning
Sidansvarig: |