Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Projektfakta

WCAE - Trådlös kommunikation i fordonsmiljö

2013-06-14 -> 2016-12-31

Sammanfattning: Trådlös kommunikation i fordonsmiljön har en enorm potential att rädda liv, möjliggöra säkrare och mer miljövänliga transport, effektivare flöde av gods över olika transportslag; listan över fördelar kan göras lång. I detta projekt adresserar vi fundamentala frågor såsom hur ska integrerade trådlösa kommunikationslösningar, LTE, Wi-Fi och 802.11p, verifieras och vilken prestanda kan förväntas. Andra fordonstillverkare ligger långt framme vad det gäller integration av trådlös kommunikation i fordon. Syftet med detta projekt är att minska gapet till våra konkurrenter och möjliggöra nya applikationer för morgondagens fordon. För att nå våra mål kommer vi utföra forskning inom följande områden: kanalmodellering, antenner, verifieringsmetoder, kravnedbrytning och systemdesign.
Projektledare: Fredrik Tufvesson
Deltagare: Carl Gustafson
Dimitrios Vlastaras
Mikael Nilsson
Finansiär: Verket för innovationssystem (VINNOVA)

Verket för innovationssystem
Sidansvarig: |