Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Projektfakta

Kanalmodellering för fleranvändar-mimo med multipla basstationer

2010-12-01 -> 2014-12-31

Sammanfattning:
Projektledare: Fredrik Tufvesson
Finansiär: Vetenskapsrådet (VR)

Vetenskapsrådet
Sidansvarig: |