lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Multiple antenna systems for mobile communications in realistic environments

2008-01-01 -> 2011-12-31

Sammanfattning:
Projektledare: Andreas Molisch
Finansiär: Vetenskapsrådet (VR)

Vetenskapsrådet
Sidansvarig: |