Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Projektfakta

Distribuerade antennsystem för högeffektiva trådlösa system

2010-02-08 -> 2016-06-30

Sammanfattning: För distribuerade antennsystem, vilka består av en central processor som behandlar signalerna från ett mycket stort antal basstationer/accesspunkter samtidigt, saknas för närvarande kunskap om många fundamentala detaljer.

Inom det här projektet kommer interdisciplinär forskning genomföras genom att studera hårdvaruarkitektur och hårdvarubegränsningar såväl som teoretiska begränsningar hos sådana nätverk.

I projektets första fas kommer en initial systemdesign skapas baserat på nuvarande kunskap om distribuerade antennsystem, krav på hårdvara såväl som algoritmer kommer specificeras, och en mätuppställning för utbredningskanalsmätningar kommer utformas.

I den andra fasen kommer vi designa och implementera lågkostnadskomponenter till antennenheter, implementera FPGA-hårdvara samt designa algoritmer baserat på utbredningskanalmodeller från fas ett, och slutligen kommer vi utvärdera det fullständiga systemets prestanda genom vår mätuppställning.

De förväntade projektmålen är:

1) Riktlinjer för utformning av trådlösa nätverk baserade på distribuerade antennsystem, inomhus såväl som utomhus;
2) Lämplig hårdvaruarkitektur och -design för lågkostnadsnätverk baserade på distribuerade antennsystem;
3) Basbandslösningar med låg komplexitet för central signalbehandling; 4) utbredningsmodeller för distribuerade och stora antennsystem.
Projektledare: Fredrik Tufvesson
Deltagare: Andreas Molisch
Antonis Pitarokoilis
Erik G. Larsson
Fredrik Rusek
Ghassan Dahman
Hemanth Prabhu
Henrik Sjöland
Joachim Rodrigues
José Flordelis i Minguez
Ove Edfors
Waqas Ahmad
Finansiär: Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)

Stiftelsen för strategisk forskning
Sidansvarig: |