lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Trådlös kommunikation för extremt portabla tillämpningar

2008-07-31 -> 2014-06-30

Sammanfattning: Målet är att ta konstruera en extremt effektsnål och kompakt radio som kan användas för trådlös kommunikation i hörapparater, medicinska implantat och sensorer av olika slag. För att passa i dessa tillämpningar siktar vi på en effektförbrukning på maximalt 1mW när radion är aktiv och 1uW när den är i vila.

Minimal storlek tänker vi uppnå genom att använda modern CMOS-teknologi och integrera hela radion, det vill säga både radiofrekvensdelen och basbandet, på ett chip.

För att uppnå låg effektförbrukning söker vi lösningar på både krets och systemnivå. För de analoga kretsarna planerar vi att använda CMOS transistorerna i svag inversion för att minska effekten. Genom att vi konstruerar även antennen kan vi välja en hög antennimpedans för att ytterligare spara ström. Även i de digitala kretsarna planerar vi att använda svag inversion, dvs mycket låg matningsspänning. Dessutom tänker vi använda så få transistorer som möjligt för att minska läckströmmarna. På systemnivå tänker vi bland annat ta fram algoritmer som gör att radion kan väckas ur vila utan att effektförbrukning i vilotillståndet blir hög.

De förväntade resultatet av projektet är en komplett radiolösning bestående av ett CMOS chip och en antenn, som kan användas i applikationer med extrema krav på storlek och effektförbrukning.
Projektledare: Henrik Sjöland
Finansiär: Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)

Stiftelsen för strategisk forskning
Sidansvarig: |