lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Understanding ultra-wide band channels for wireless communications

2007-01-01 -> 2009-12-31

Sammanfattning:
Projektledare: Andreas Molisch
Finansiär: Vetenskapsrådet (VR)

Vetenskapsrådet
Sidansvarig: |