lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Kontakt

Postadress

Institutionen för Elektro- och informationsteknik
Lunds universitet
Box 118
221 00 Lund

(Internpost: Hämtställe 7)

Besöksadress

Huvudentré:
John Erikssons väg 4

Från parkering:
Ole Römers väg 3

Kurirpost, leveranser

Ole Römers väg 3
223 63 Lund

Telefon

046-222 00 00 (växel)
046-2229179 (direkt)
046-129948 (telefax)

Funktioner

Prefekt:

Sjöberg, Daniel

Bitr Prefekt:

Tufvesson, Fredrik

Studierektor GU:

Höst, Stefan

Studierektor forskarutbildning:

Lind, Erik

Skyddsombud:

Jonsson, Erik