lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Avslutade projekt

Projektnamn

Finansiär

A CMOS Fully Integrated All-Digital PLL-Based Frequency Synthesizer / Transmitter VR
Alarm Analysis for Large Processes TFR
Alarm Cleanup with Correlation Analysis Värmeforsk
Alarm Cleanup with General Methods Värmeforsk
Almost k-wise Independent Sample Spaces and Their Applications SSF
ALVIS - Superpeer Semantic Search Engine EU
Antenna Analysis and Design SSF
Antenna Centre of Excellence EU
Antennas, channel models, and wave propagation for future wireless networks VINNOVA
Applications of coding techniques in cryptology KVA
Architectures for Video and Image based Systems VINNOVA
Area management SSF (INTELECT)
Atrial arrhythmias-novel diagnostic tools and therapeutic algorithms VR
ATWC - Adaptiva sändtagare för trådlös kommunikation EU FP7
Autonomic Home Networking VINNOVA (CELTIC)
Bandwidth-Efficient Joint Source-Channel Coding VR
BASTION, Testinstrumentering för åldrande och NFF m.a.p. kretskort och System-on-Chip EU
Bi and Multistatic SAR FOI
Bidirectional algorithms for searching and decoding codes VR
Broadband Access Ericsson
Broadband Access Network Integrated Telecommunication System 2 VINNOVA (CELTIC)
Broadband Access Networks Integrated Telecommunication Systems VINNOVA (CELTIC)
Broadband arrays EMW
Channel arcitecture VR
Channel modelling for cooperative and interfering MIMO systems VR
Channel modelling for multiuser MIMO with multiple base stations VR
Circular Polarisation Dual-Optics Proof-of-Concept
Classification of multichannel acoustical and mechanical signals VINNOVA
Cloud Control VR
Coded Mouldation with Partial Response VR
Codes on graphs and graphs on codes VR
Coding, Modulation, Data Security and their Implementation SSF
Complex materials VR
COnvergence of fixed and Mobile BrOadband access/aggregation network EU (FP7)
Convince CelticPlus
Cross-layer design of VANETS for traffic safety ELLIIT
Custom Datapaths for DSP ASICs SSF (INTELECT)
VINNOVA
DARE -- Digitally-Assisted Radio Evolution SSF
Decoding of tailbiting codes VR
DELOS: a Network of Excellence on Digital Libraries EU (FP6)
Design and Implementation of Embedded Video Surveillance Hardware Axis
VINNOVA
Design of Multi-antennas for High Performance Mobile Terminals Crafoord
Detection of Drastic Changes in Blood Pressure During Hemodialysis Gambro
Detection of Watercourse Contamination in Developing Countries using Sensor Networks EU
Digital Building Blocks for Wireless Systems VINNOVA
Digital Holographic Imaging VINNOVA
Digital Radio Architectures Going Nanoscale (DRAGON) EU
Distribuerade antennsystem för högeffektiva trådlösa system SSF
Distributed Clocking and Clock generation in Digital CMOS SoC ASICs VINNOVA
Double-directional Mobile Radio Channels SSF
E-service stability and design of IP access networks VINNOVA
E2SWITCH— Energy Efficient Tunnel FET Switches and Circuits EU FP7
Effektiv säkerhet i en trådlös miljö VR
EIT ICT LABS 2014 EIT ICT Labs
Ekosystem för framtidens mediadistribution VINNOVA
Ekosystem för framtidens mediadistribution VINNOVA
Electrical Signals as Biomarkers in Atrial Fibrillation - From Molecular Determinants to Bedside Application VW-stiftelsen
Electrostatic signatures Kockums
Elektromagnetisk homogenisering av reflektorantennytor vid vibroakustisk samoptimering. Rymdstyrelsen
Enabling 4th Generation Broadband Systems via the last copper drop, 4GBB VINNOVA (CELTIC)
ESS Konstruktions- och utvecklingsarbete för acceleratorns RF System LU
European Network of Centres of Excellence: Digital Culture Research and Education Network EU (FP5)
European Network of Excellence for Cryptology EU
European NoE - Future Generation Internet EU
European NoE - Next Generation Internet EU
Exploiting the cell broadband engine for cost efficient computations Portalen
Feltoleranta Datorsystem Helsingborgs Stad
Finite periodic structures FMV
Flexible Terminal for Wireless Systems VINNOVA
Forskning på 4G små celler Ericsson
Frequency selective surfaces FMV
FSTUD ERIKSSON AMO/FTU
Fundamental Limits of Wideband Information Capacity for Compact MIMO Systems VR
Generalized woven convolutional codes TFR
GOLDFISH - Detektering av föroreningar i vattendrag i u-länder mha sensornätverk EU FP7
Hardware Architectures for MIMO Systems VR
Hardware control of HCCI Combustion Engines VINNOVA
Harmonisering av Antenn och Kanal för Ökad Överföringshastighet i Avancerade Mobila Terminaler VINNOVA
Heterogeneous Structures with Narrow Band Gap Materials VR
Hi-frequency microsystems on silicon Ericsson
VINNOVA (MEDEA+)
High Performance Embedded Computing SSF
High Speed Wireless Communication SSF
Hybrid Fibre-Copper connectivity using G.fast VINNOVA (CELTIC)
III-V p-typ MOSFETs med kort kanallängd VR
Implementering av spektrumseffektiv signalering - från teori till kisel VR
InAs nanowire RF Devices – high frequency devices and dynamic materials characterization VR
Indoor Navigation ELLIIT
Information Integrity Issues in Packet Radio Transmission SSF
Integrated Network Copper Access VINNOVA (MEDEA+)
Integrated System for Transport Infrastructures surveillance and Monitoring by Electromagnetic Sensing EU
Intelligent Arrhythmia Identification and Ablation Guidance in Future EP Systems Siemens
Intelligenta komponenter i ett distribuerat Digital bibliotek VINNOVA
IP Network Monitoring for Quality of Service Intelligent Support CelticPlus
VINNOVA
Kanalmodellering för fleranvändar-mimo med multipla basstationer VR
Koder över grafer: avkodning VR
Konstruktionsmetoder för digitala kretsar med extremt låg effektförbrukn. VR
Light transport in tissue VR
Load Control of Distributed Web Servers VR
Low signature FMV
VINNOVA (NFFP4)
Low-Power Nano-Transceivers VINNOVA
Lågkomplex beräkning av linjära förkodare för mycket stora MIMO system VR
Långsiktig säkerhet för uppkopplade enheter VINNOVA
MAMMOET, MAssive MiMO for Efficient Transmission EU (FP7)
Material measurements FMV
Material properties FMV
Measurements for double-directional wireless channels KAW
Medical Implantable Devices VINNOVA
Medverkan i Arbetsprogram för Saab Dynamics, IPT Teknikutveckling SAT.
MESH-WISE - Self-organising MESH Networking with Heterogeneous Wireless Access EU FP7
Methods for Alarm Cleanup, AIS 33 VINNOVA
Methods for improved use of focused ultrasound in the treatment of low back pain SJM
Microwave tomography SSF
Millimetervågsändare med hög verkningsgrad i CMOS-teknologi. VR
MIMO Antennas and Channels SSF
MIMO Decoding Algorithm and Implementation SSF (INTELECT)
VINNOVA
MIMO-channels for wireless communication - measuring and modelling directional properties of the radio channel VR
Mixed Signal Circuit Design VINNOVA
Mobile Wireless Access to Fixed Networks SSF
Telia
Modeling and Analysis of Perturbations in Event Series VR
Modelling and Control of Server Systems VR
Modelling and Design of Core Internet Networks - Applications of the Multi-commodity Flow Optimisation Approach VR
Monolithic Transceivers VINNOVA
Multi-Service Everywhere EU (FP6)
Multi-Service Everywhere 2 EU (FP6)
Multi-standard integrated devices for Broadband DSL access and in-home powerline communications VINNOVA (MEDEA+)
Multiband, Multi-Antenna Systems SonyEricsson
VINNOVA
Multiple antenna systems for mobile communications in realistic environments VR
Multiple-input Multiple-output Systems (exchange program with MIT) STINT
My Personal Adaptive Global NET EU (FP6)
My Personal Adaptive Global NET and Beyond EU (FP6)
Mätningar av elektromagnetiska materialegenskaper SSF
Nanoelektronics at High-Speed and Low Power SSF
Network of Excellence in Wireless COMmunications EU
Network of Excellence in Wireless Communications EU FP7 (EU FP7)
Next generation over-the-top multimedia services CelticPlus
VINNOVA
Novel Antenna System Design Paradigm for Compact MIMO Terminals VR
Novel Antenna System Design Paradigm for High Performance Mobile Communications VR
Nya Algoritmer och Analys för att Säkra Inbyggda System VINNOVA
Nya tekniker för analys av framtida strömchiffer VR
Optimal integrated antennas VR
Optimal measurements VR
Optimal Multicarrier-signal design VINNOVA
Optimal utilization of the radiating structure for antennas SSF (Strategic Mobility)
Passive integrated Circuits SSF
VINNOVA
Performance Modelling and Analysis of 3G Applications VINNOVA
Personal Computing and Communication SSF
Physical bounds in antenna theory VR
Physical bounds in EM VR
Physical bounds on MIMO and UWB antennas VR
Platform for Development of Telemetry, Data Analysis, and Decision Making (Neuronano Research Center) KAW
Power Aware Communications for Wireless OptiMised personal Area Networks EU (FP5)
Pulser i mmvågsområdet med hastighet över 10 Gbps VR
Radio channel properties of wireless vehicular systems HEC
Radome FMV
Registration and transmission of nerve signals by implanted telemetry VR
Representation of event-related signals Siemens
Resource Allocation and Control of Distributed Service Management Systems VR
Rikstäckande Genealogisk Databas – RGD .SE
Scalable Multi-tasking Baseband for Mobile Communications EU (FP7)
SECONDS Secure Connected Devices VINNOVA
Signal characterization and classification of atrial arrhythmias VR
Signal Pattern Analysis for Phenotyping and Drug Therapy Evaluation in Atrial Tachyarrhythmias  VR
Signal processing methods in medical information technology SI
Simulation and Design of Integrated Vehicular Antennas - SDIVA VINNOVA
Simultan spatial- och frekvensmodellering av tvinnade telekablar för Gigabit-kommunikation. VR
SkrovIntegrerad Gruppantenn för Smygande UAV VINNOVA (NFFP3+)
Socware Research and Education KKS
Näringsdepartementet
Software oriented stream cipher for secure communication Sweden-India exchange program USENIX (REX)
Software radio for SISO, MIMO and wireless eavesdropping Portalen
Spatialt kopplade turboliknande koder VR
Styrning av komplexa tekniska system VR
Switches for 3D MIMO channel measurements Crafoord
Synkronisering av fleranvändarsystem baserade på OFDM TFR
Systemaspekter ur ett terminalperspektiv i massiva MIMO-syst Sony
SSF
Techniques for ECG-based extraction of a respiratory signal Ultrazonix
Teknik för billigt 60GHz WLAN VINNOVA
Tekniker från kodningsteori i postkvantkryptografi och kryptoanalys VR
Teoretiskt studium av design av Booleska funktioner och S-boxar VR
Tillförlitliga exekveringsmiljöer och beräkningar SSF
Traffic Measurements and Models in Multi-service networks VINNOVA (CELTIC)
Trusted Mobile Platform VINNOVA
Trusted Virtualisation for Android platform VINNOVA
Trådlös kommunikation för extremt portabla tillämpningar SSF
Trådlösa applikationer med nanoelektronik. SSF
Ultra wideband Radio and Propagation SSF
Understanding ultra-wide band channels for wireless communications VR
Unified Framework for spectral shaping in multicarrier modulation VR
Uppskalning av MIMO: Möjligheter och utmaningar med mycket stora arrayer. VR
User and content dependent resource management in a multi provider environment, UCRM VINNOVA
Using WLANs for indoor surveillance ITU DK
VCC NILSSON FTU
Vertikala sökmotorer .SE
VINNOVA Competence Center for Circuit Design VINNOVA
VINNOVA Industrial Excellence Center - System Design on Silicon VINNOVA
Wave splitting TFR
Wavelet based event detection in implantable cardiac devices VR
WCAE - Trådlös kommunikation i fordonsmiljö VINNOVA
WIreless interference-Limited high-throughput Access Technologies and applicatIons VINNOVA
WIreless LANs with high Throughput in Interference-limited environments VINNOVA
Wireless propagation at low frequencies FOI
Wireless with Wires SSF