lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Aktiva projekt

Projektnamn

Finansiär

Complex analysis and convex optimization for EM design
Projekt handlar om att utveckla matematiska verktyg för att lösa grundläggande problem inom elektromagnetisk (EM) design av strukturer såsom antenner, filter, absorbenter, och kablar. Vi kommer främst att arbeta inom områdena komplex analys i en och flera variabler och konvex såväl som icke-konvex optimering.
SSF (Applied Mathematics)
III-V nanotrådar för post-CMOS tillämpningar
SSF
III-V p-typ MOSFETs med kort kanallängd
VR
Implementering av spektrumseffektiv signalering - från teori till kisel
Forskningsprojekt Faster than Nyqvist
VR
Systemaspekter ur ett terminalperspektiv i massiva MIMO-syst
Projektet undersöker terminalers påverkan i ett effektivt Massive MIMO-system och innefattar praktiska mätningar samt experimentella studier av en MM testbed tillsammans med merteoretiska simuleringar och systemoptimeringar.
Sony
SSF