lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Aktiva projekt

Projektnamn

Finansiär

Complex analysis and convex optimization for EM design
Projekt handlar om att utveckla matematiska verktyg för att lösa grundläggande problem inom elektromagnetisk (EM) design av strukturer såsom antenner, filter, absorbenter, och kablar. Vi kommer främst att arbeta inom områdena komplex analys i en och flera variabler och konvex såväl som icke-konvex optimering.
SSF (Applied Mathematics)
III-V nanotrådar för post-CMOS tillämpningar
SSF