lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Avslutade

Institutionen har en lång tradition av att vara värd för olika typer av centrumbildningar och forskningsprogram. Några av dessa listas nedan. (Klicka på  namnen för att komma till deras webplatser.)

socware

Socware Research & Education

Forsknings och utbildningsprogrammet Socware Research and Education startade 2000 som ett samarbete mellan Lunds Universitet, Linköpings universitet, Kungliga tekniska högskolan och Acreo AB, med finansiering från KK-stiftelsen och Näringsdepartementet. Programmet var en del av den större Socware-satsningen från Invest In Sweden Agency. Det övergripande målet med programmet var att stärka forskning och utbildning inom området mikroelektroniksystem i Sverige. Programmet avslutades 2005 med, bland annat, tre resulterande utbildningsprogram inom System-on-Chip vid de deltagande universiteten.

cccd

VINNOVA Competence Center for Circuit Design

Detta VINNOVA kompetenscenter startade 1998 och avslutades formellt 2007. Dess huvudaktiviteter flyttades då över till institutionens nya VINNOVA Industrial Excellence Center (ovan). Verksamhetens fokus låg på mobil kommunikation och hade system-på-chips som sitt strategiska mål. Alla aspekter av kreskonstruktion var väl representerade inom centret, såväl monolitiska radiokretsar som analog mixed-signal ASIC och digital/DSP-ASIC.

pcc

SSF Strategic Research Program for Personal Computing and Communication

SSFs strategiska forskningsprogram inom Personal Computing and Communication startade 1998 som ett samarbete mellan Lunds universitet , Chalmers tekniska högskola, Linköpings tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan och Uppsala universitet. Programmets breda verksamhet (se webplatsen) har sedan 2003 stegvis trappats ner, för att under 2008 helt upphöra.

   

SSF Competence Center for High Speed Wireless Communication

Detta SSF kompetenscenter är förlagt vid institutionen, men har även deltagare  från Institutionen för fysik vid Lunds universitet och Institutionen för signaler och system vid Chalmers tekniska högskola. Precis som namnet antyder är centrets huvudsakliga forskningsinriktning trådlös kommunikation med höga datahastigheter.