Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Analog RF

Analog RF gruppen har en lång tradition och ett starkt fokus på konstruktion av integrerade kretsar (chip) för radiofrekvens i CMOS teknologi. CMOS är den dominerande teknologin för integrerade kretsar, speciellt för digitala, och utvecklas därför mycket snabbt mot allt mindre och snabbare komponenter. För närvarande forskar vi främst på konstruktion av kretsar i 28 nanometersteknik. Genom åren har ett stort antal chip konstruerats och demonstrerats genom mätningar. Några av de senaste årens chip är presenterade under Resultat-menyn. 

 

Fotografi av ett CMOS-chip (24 GHz kvadraturoscillator)