lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Akademisk hederlighet

Akademiskt arbete vilar på förtroende, vilket gör akademisk hederlighet till ett mycket viktigt begrepp. Det handlar om ett förhållningssätt, där individen ofta grundar sitt arbete på vad andra har gjort, men är noggrann med att skilja sitt eget bidrag från andras. Detta innebär bland annat att vara noggrann med referenser och källförteckningar.

Fördjupad information finns på dessa länkar:

AWELU finns för övrigt mycket hjälp och råd om hur man skriver akademiska texter på engelska. Notera att nästan alla examensarbeten vid EIT författas på engelska.

Om en student kopierar andras texter utan källhänvisning kan det räknas som fusk. Vid misstanke om fusk är lärare enligt högskoleförordningden skyldiga att anmäla till disciplinnämnden, även vid låg misstankegrad. Mer information finns på disciplinnämndens hemsida.