lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Omtentamen

Sedan hösten 2015 är det obligatorisk anmälan till samtliga skriftliga tentor på LTH. Detta gäller både ordinarie tentor och omtentor.

Anmälan görs på studentportalen, www.student.lu.se

I vissa fall, t.ex. vid plussning, så kan du inte anmäla dig till tentan via studentportalen. För att ändå kunna skriva tentan så måste du anmäla dig direkt till institutionen. Detta gör du genom att skicka ett mail till Erik Göthe under ordinarie tentamensanmälningsperiod.

Mer information om anonyma tentor finns på http://www.student.lth.se/studieinformation/anonyma-tentor/.