lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Projekt

Aktiva

Projektnamn

Finansiär


Avslutade

Projektnamn

Finansiär

Almost k-wise Independent Sample Spaces and Their Applications SSF
Applications of coding techniques in cryptology KVA
Autonomic Home Networking VINNOVA (CELTIC)
Coding, Modulation, Data Security and their Implementation SSF
Convince CelticPlus
Detection of Watercourse Contamination in Developing Countries using Sensor Networks EU
Effektiv säkerhet i en trådlös miljö VR
European Network of Excellence for Cryptology EU
European NoE - Future Generation Internet EU
European NoE - Next Generation Internet EU
Exploiting the cell broadband engine for cost efficient computations Portalen
GOLDFISH - Detektering av föroreningar i vattendrag i u-länder mha sensornätverk EU FP7
Information Integrity Issues in Packet Radio Transmission SSF
Load Control of Distributed Web Servers VR
Långsiktig säkerhet för uppkopplade enheter VINNOVA
MESH-WISE - Self-organising MESH Networking with Heterogeneous Wireless Access EU FP7
Mobile Wireless Access to Fixed Networks SSF
Telia
Modelling and Design of Core Internet Networks - Applications of the Multi-commodity Flow Optimisation Approach VR
Nya Algoritmer och Analys för att Säkra Inbyggda System VINNOVA
Nya tekniker för analys av framtida strömchiffer VR
Personal Computing and Communication SSF
Power Aware Communications for Wireless OptiMised personal Area Networks EU (FP5)
SECONDS Secure Connected Devices VINNOVA
Software oriented stream cipher for secure communication Sweden-India exchange program USENIX (REX)
Software radio for SISO, MIMO and wireless eavesdropping Portalen
Tekniker från kodningsteori i postkvantkryptografi och kryptoanalys VR
Teoretiskt studium av design av Booleska funktioner och S-boxar VR
Tillförlitliga exekveringsmiljöer och beräkningar SSF
Trusted Mobile Platform VINNOVA
Trusted Virtualisation for Android platform VINNOVA