lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

För utländska studenter

Dessa kurser är lämpliga för utländska studenter.

<- 2018 / 2019 ->
Kursnamn KA Kursperiod LP
Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs ETIN80 19-01-15 -> 19-03-17 Vt1
Analog IC-konstruktion ETIN25 18-11-05 -> 18-12-21 Ht2
Antennteknik ETEN10 18-11-05 -> 18-12-21 Ht2
Avancerad datasäkerhet EITN50 18-09-03 -> 18-11-03 Ht1
Datorarkitektur EITF20 18-11-05 -> 18-12-21 Ht2
Design av trådlösa system EITN75 19-03-25 -> 19-06-08 Vt2
Digital IC-konstruktion ETIN20 18-09-03 -> 18-11-03 Ht1
Digital kommunikation EITG05 18-09-03 -> 18-11-03 Ht1
Digital kommunikation, fortsättningskurs ETTN01 18-11-05 -> 18-12-21 Ht2
Digitala och analoga projekt EITF40 19-01-16 -> 19-03-18 Vt1
Digitala strukturer på kisel EITF35 18-09-03 -> 18-11-03 Ht1
DSP-design ETIN45 19-01-21 -> 19-03-23 Vt1
En introduktion till informationssäkerhet SASC01 18-09-03 -> 18-11-03 HT1
Examensarbete i elektro- och informationsteknik (Hbg) EITL05 19-01-01 -> 19-05-30 Vt1-Vt2
Högfrekvensförstärkare ETIN50 18-11-05 -> 18-12-21 Ht2
Höghastighetselektronik EITP01 19-01-21 -> 19-03-23 Vt1
Högpresterande fibernät EITP10 18-11-05 -> 18-12-21 Ht2
IC-projekt 1 , analog ETIN35 19-01-21 -> 19-06-08 Vt1-Vt2
IC-projekt 1 , digital ETIN35 19-01-21 -> 19-06-08 Vt1-Vt2
IC-projekt 2 , digital ETIN40 18-09-03 -> 18-12-21 Ht1-Ht2
IC-projekt 2 , analog ETIN40 18-09-03 -> 18-12-21 Ht1-Ht2
Informationsteori EITN45 19-03-25 -> 19-06-08 Vt2
Informationsöverföring EITA30 19-03-25 -> 19-06-08 Vt2
Ingenjörsinriktad yrkesträning EITF97 18-07-01 -> 19-06-30 Ht1-Vt2
Integrerad radioelektronik ETIN30 19-01-21 -> 19-03-23 Vt1
Integrerade A/D och D/A omvandlare ETIN55 18-11-05 -> 18-12-21 Ht2
Internetprotokoll ETSF10 18-11-05 -> 18-12-21 Ht2
Introduktion till trådlösa system EITF50 18-09-03 -> 18-11-03 Ht1
Kanalkodning för tillförlitlig kommunikation EITN70 18-11-05 -> 18-12-21 Ht2
Kommunikationssystem och nätverk ETSF15 19-01-21 -> 19-03-23 Vt1
Kryptoteknik EDIN01 18-11-05 -> 18-12-31 Ht2
Modern elektronik ETIN70 18-09-03 -> 18-11-03 Ht1
Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare ETTN15 18-09-03 -> 18-11-03 Ht1
Multipelantennsystem EITN10 18-09-03 -> 18-11-03 Ht1
Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion EITN65 19-01-21 -> 19-03-23 Vt1
Nanoelektronik EITP05 19-03-25 -> 19-06-08 Vt2
Nätverksarkitektur och prestanda ETSN10 19-01-21 -> 19-03-23 Vt1
Patent och annan immaterialrätt ETIA10 19-01-21 -> 19-03-23 Vt1
Projekt i Elektro- och informationsteknik EITN35 18-07-01 -> 19-06-30 Ht1-Vt2
Projekt i Elektro- och informationsteknik (I) EITN35 18-11-05 -> 18-12-21 Ht2
Projekt i trådlös kommunikation EITN21 18-09-03 -> 18-12-21 Ht1-Ht2
Radar och fjärranalys EITN90 19-01-21 -> 19-03-23 Vt1
Signalseparation - oberoende komponenter EITN55 18-09-03 -> 18-11-03 Ht1
Simulering EITN95 19-03-25 -> 19-06-08 Vt2
Trådlösa kanaler EITN85 19-01-21 -> 19-03-23 Vt1