lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETIA01 Elektronik för D

Övergångsbestämmelser

2014/2015


Kursen ETIA01 upphör. Sista kursomgång gavs våren 2015. Kursen ersätts med en elektronikkurs som ges i åk2. Kurserna är inte utbytbara.

Sista omtenta i ETIA01 ges 4/1 2016 14-19 i Ma9B,C, därefter får studenter läsa och tentera den nya kursen i sin helhet.

Inga extra tentamina i ETIA01 kommer att ges efter den 4/1 2016.

Om studenten har klarat tentamen i ETIA01 och endast saknar enstaka moment, så kan dessa få ersättas med moment från kursen ESS010, Elektronik för E. Deltagande i laborationer sker i mån av plats. Tag kontakt med kursansvariga för nya kursen och ESS010.