lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETI280 Immaterialrätt

Litteratur

2011/2012


Litteraturlista Patent och annan immaterialrätt, IPR. VT 2012 

Ulf Maunsbach. Grundläggande Immaterialrätt 2:a upplagan Förlag Gleerups. ISBN 40-67697-9

Per-Jonas Nordell.  Marknadsrätt för juridisk översiktskurs. senaste upplagan. Förlag Norstedts juridik  

Rättsfallen till respektive tillfälle finns att hämta på hemsidan senast en vecka före genomgången. Materialet till övningarna finns att hämta på hemsidan ,till vilken du behöver ett lösenord. 

Regelsamling i Immaterialrätt mm VT 2012, kommer att finnas att köpa på KFS Studentbokhandel, Studiecentrum LTH, http://www.kfsab.se/. Priset är ännu inte fastställt men c:a 120 kr verkar troligt. Du måste ha lagtextsamlingen vid första kurstillfället.

 

Sidansvarig: |