lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETI280 Immaterialrätt

Kursbeskrivning

2011/2012


 

 

 

Patent och annan Immaterialrätt för ingenjörer, ETI280/TNE071 VT1 2009

Ekonomierna i Europa, Nordamerika samt vissa stater i Ostasien är under förvandling från varuproducerande industriella ekonomier till kunskapsekonomier baserade på bioteknik, informationsteknologi, upplevelseindustri, design och sk. branding, eller kombinationer av dessa, där kunskapen har ersatt varor som produkter i en globaliserad ekonomi. Kunskap behöver skyddas för att utvecklas, väldigt få vill investera i kunskap som en konkurrent kan anskaffa kostnadsfritt. Det legala skyddet benämns immaterialrätt, eller i vardagstal IP-rättigheter (Intellectual Property Rights) och omfattar förutom patent, upphovsrätt, skydd för formgivning och kännetecken.  Vid kommersialisering av patent och andra immateriella rättigheter måste företaget alltid arbeta med vetskap om att företaget kan hamna i en tvist om rättigheters omfattning och tillämpning. Detta arbete förutsätter att alla ingenjörer på alla nivåer i företaget har kännedom om kunskapsskyddets omfattning och tillämpning både nationellt och internationellt. Målsättningen med kursen är att Ni skall förvärva grundläggande kunskaper om de immaterialrättsliga rättsförhållanden som en ingenjör möter i yrkeslivet, men också kunskap att kommersialisering av immaterialrätter erfordrar ett strategiskt tänkande, hur man utnyttjar rättigheterna som konkurrensmedel vid internationella affärer.    Kursen genomförs dels i form av föreläsningar med bl.a. gästföreläsare från näringslivet, dels övningar, s.k. case, som avser praktikfall från näringslivet. Kurstid onsdag kväll 17-21 samt 3 fredag eftermiddagar.

Sidansvarig: |