lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETI260 Elektromagnetiska beräkningar

Kursfakta

2008/2009


Kursansvarig: Mats Gustafsson
   
Lärare: Mats Gustafsson
   
Kursperiod: 2008-10-27 -> 2008-12-12
Poäng: 6.0 HP