lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETI260 Elektromagnetiska beräkningar

Informationsbank

2008/2009


Några länkar till programvara och information om EMB 

Allmän information om EMB

http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_modeling

http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Multipole_Method

http://en.wikipedia.org/wiki/FDTD

 

sammanställning av koder 

http://www.ieeeaps.org/emlib/EMLIB/files.html

http://emclab.mst.edu/codes.html

 

Matlab Antenna toolbox

Fri lättanvänd MoM-kod (RWG) för antenn och spridningsproblem. Finns också en bok och pdf-filer.  

http://ece.wpi.edu/mom/

 

EMAP Finite Element Modeling Codes

Fri MoM och MoM-FEM hybrid 

http://emclab.mst.edu/emap.html 

Supernec

Lättanvänd (tråd) MoM-kod med en fri studentlicens.

http://www.supernec.com/

Grasp

Reflektorantenner (fri sudentversion)

http://www.ticra.com