lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETI260 Elektromagnetiska beräkningar

Litteratur

2008/2009


Föreläsningsanteckningar och delar av 'Computational Electromagnetics' av A. Bondeson, T. Rylander och P. Ingelström

Boken finns som elektronisk bok på lub.lu.se  (sök efter Computational Electromagnetics)