lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETI260 Elektromagnetiska beräkningar

Elektroniska frågor

2008/2009


Under kursens gång kommer formulär med frågor att anslås på hemsidan http://courses.eit.lth.se. Ni behöver en användaridentitet för att komma åt dem, vilket erhålls från kursansvarig. Testen kan göras hur många gånger som helst under en begränsad tid.