lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETI260 Elektromagnetiska beräkningar

Kursbeskrivning

2008/2009


Föreläsare

Mats Gustafsson  

Litteratur

Föreläsningsanteckningar och delar av 'Computational Electromagnetics' av A. Bondeson, T. Rylander och P. Ingelström

Boken finns som elektronisk bok på lub.lu.se  (sök efter Computational Electromagnetics)

Undervisning 

Kursen består av föreläsningar, övningar, datorövningar och handledning av projekt. Schemat bestäms på introduktionsmötet Första föreläsning tisdag 28/10 kl 10-12 i E:3139.  

Syfte


Maxwells ekvationer, som utgör ett system av partiella differentialekvationer, kräver i praktiska tillämpningar nästan alltid en numerisk behandling. I kursen introduceras de grundläggande beräkningsmetoderna för att lösa Maxwells ekvationer och simulera elektromagnetiska förlopp. Teorin för beräkningsmetoderna varvas med datorlaborationer där moderna simuleringsverktyg används.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

  • behärska de vanligaste beräkningsmetoderna som krävs för att analysera elektromagnetiska frågeställningar.
  • argumentera för beräkningsmetodernas för- och nackdelar

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

  • kunna använda finita differenser i tidsdomän (FDTD), finita element metoden (FEM), momentmetoden (MoM) för att analysera vanliga elektromagnetiska frågeställningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

  • kunna bedöma fördelar och nackdelar med olika beräkningsmetoder.
  • kunna bedöma vilka beräkningsmetoder som är lämpliga vid analys av elektromagnetiska system.