Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Schema

EITF40 Digitala och analoga projekt, 2018/2019


Läsperiod VT1 2019

Kursen startar

måndagen den 21 januari, kl 13.15,sal E:1145  Obligatoriskt deltagande (ca. 2 tim.)

Laborationer:

AVR ATMega16 Sal 4123

  • onsdag 23/1 kl. 13.15

Deadline för inlämning av rapport:

 den  ?? mars 2019 kl. 15.00

Muntlig redovisning sker på följande tider:

 torsdag ?? mars kl. 13.15  rum: E:3139

Kursen slutar:

 Fredag den ?? mars 2019 kl. 15.00