Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Projekt

ETSF05 Internetprotokoll, 2019/2020


I kursen ingår två projekt. Dessa är gemensamma med den samlästa kursen ETSF10 i sitt innehåll, men genomförandet skiljer sig åt. Här beskrivs projektet data center networks för kursen ETSF05. Information om det andra projektet TCP kommer att finnas på hemsidan för kursen ETSF10.

Data center networks för ETSF05 

Det första projektet "Data center networks" för ETSF05 går i den första läsperioden. 

Projektet består av två delar och en rapport skall skrivas och lämnas in för båda delarna där alla frågor skall besvaras. Arbetet kan utföras ensam eller i en grupp om två.

Projekt del I

Projekt del II

Övrig information finns på institutionens moodle. 

Handledare är Zahra Chamideh.