lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITN65 Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion

2019/2020 Vt1

Kursfakta


Kursansvarig: Anders J Johansson
   
Lärare: Anders J Johansson
  Palmi Thor Thorbergsson
  Ulrike Richter
   
Kursperiod: 2020-01-20 -> 2020-03-21
Poäng: 7.5 HP