Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Anmälan

EITF65 Digitalteknik, 2019/2020


User: Password:
User: Använd id från student.lth.se eller STIL.
Password: Användarens personnummer (YYMMDDXXXX).

Laboration 1
Laboration 2
Laboration 3
Laboration 4
Laboration 5
Laboration 6
Restlabb


Restlabb

Måndag 2020-01-13 kl. 13:15-17:00 Rum: E:4115
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad **  
   
   
Anmälda: 19 (max: 24)