lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITA30 Informationsöverföring

2019/2020 Vt2

Kursfakta


Kursansvarig: Ove Edfors
   
Lärare: Ove Edfors
  Sara Gunnarsson
   
Kursperiod: 2020-03-23 -> 2020-06-05
Poäng: 7.5 HP