Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Första sida

EEIA01 Elektroteknik, introduktionskurs, 2019/2020


Projekt

Powerpointen från Workshopen den 4 november

Här finns information om projektet med deadlines, inlämningar och annat. 

Beskrivningen från företaget finns här.

Gruppindelningen för projektet finns på denna länk. Om du inte hittar ditt namn så kontakta Christian Nyberg så snabbt som möjligt. 

Introduktionslab att redovisa i Delinlämning 1

Laborationshandledning
Mall för programmet

Material om hållbar utveckling

Här nedan finns det en del material om hållbar utveckling. Observera att ni i prodkutbladet för prototypen ska kunna argumentera för att prototypen stödjer hållbar utveckling med utgångspunkt i detta material.

Youtubefilm (visades på workshopen den 30 oktober)

Youtubefilm om problem med framställning av elektronikprodukter

En artikel om IoT (sakernas internet) och energiförbrukning

NE-artikel om hållbar utveckling

En FN-broschyr om hållbar utveckling

Studiestrategier

I denna del finns tre obligatoriska moment:

Obligatoriska inlämningar:

Inlämning av material från Ing0:

Alla ska lämna in tre filer från Ing 0 senast den 10 september via Moodle:

 • Selfien på gruppen/teamet samt blankett med redovisning av gruppuppgiften på teambildningen

 • Bilden av en ingenjör

 • En textfil med en kort motivering till varför du valde just den bilden

En medlem i varje team ska med Webropol skicka in:

 • Redovisningen av teamets gruppdiskussion kring diskriminering och härskartekniker. Detta görs i samband med Ing0 där ni får länk till Webropol. 

En medlem i varje team ska senast den 18 september kl. 12.00 mejla Christin Lindholm (christin.lindholm@cs.lth.se):

 • Den ingenjörsbild som teamet valde

Inlämning av material efter seminariet i studiestrategier:

Alla ska senast den 25 oktober via Moodle lämna in:

 • Sin tidslinje från seminariet

Hur man loggar in på Moodle:

 1. Följ länken för Moodle för denna kurs
 2. Logga in med din StIL-ID genom att välja CAS user på inloggningssidan som dyker upp
 3. Ange en enrolment key som är EEIA01-2019
 4. Följ instruktionerna under Inlämning Ing 0. Andra inlämningar i Moodle görs på nästan samma sätt.

Inledning till elektrotekniken

Följande moment är obligatoriska:

 • Deltaga på föreläsningen om muntlig presentationsteknik första läsveckan
 • Deltaga på redovisningen i muntlig presentationsteknik första läsveckan

Obligatoriska inlämningar:

 • Godkänt resultat på alla Moodle-quizar efter de tre föreläsningarna i elektroteknik

Föreläsningar om elektroteknik

Efter varje föreläsning ska man göra ett webbaserat prov om föreläsningens innehåll. Föreläsningarna är inte obligatoriska men: det är en stor fördel att ha varit på föreläsningarna om man vill klara proven! 

Föreläsningsanteckningar och proven kommer att finnas på kursens Moodle-sida. 

Föreläsningarna hålls av Ove Edfors och äger rum:

 • 30 september kl. 8-10 i sal C525
 • 14 oktober kl. 8-10 i sal C525
 • 17 oktober kl. 10-12 i sal C621

Presentationstekniken i första läsveckan

Presentationstekniken är obligatorisk, både föreläsningen klockan 10 den 3 september och att deltaga på torsdagen den 5 september.

Vilken grupp du tillhör och när gruppen ska presentera kan du se här (den här gruppindelningen gäller bara i presentationstekniken första läsveckan)

Vilket ämne gruppen ska presentera 

Vad ni ska göra och lämna in på torsdag

Här är bilderna från Ulla Urdes föreläsning

Ingenjörsmässigt skrivande

Det finns tre obligatoriska moment:

 • Ingenjörsdag 1a torsdagen den 26 september kl. 8-12, innan ingenjörsdagen ska du ha läst detta material och svarat på dessa frågor senast 23 september kl. 8.00
 • En övnng i informationssökning, tider finns på schemat
 • En handledning med Studieverkstaden i vecka 43, exakta tider kommer senare här

Här är information om med vem man ska byta. Ny den 6 november. Om ditt namn fattas, mejla Christian Nyberg.  

Granskningsprotokoll som ska fyllas i efter bytet Ny den 6 november.

Här finns information om referatuppgiften med viktig information om bl. a. deadlines 

Listan över artiklar som man kan välja att referera

Presentationen från Ing 1a

Ulla Urdes (Studieverkstaden) presentation från Ing 1a

Instruktion för referatet 

Checklista för referatet

Presentationen från övningarna i informationssökning

Tider och grupper för studieverkstadens obligatoriska handledning 23 och 24 oktober 

Material från presentationer och föreläsningar

Bibliotekspresentationen från introduktionsveckan.