lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITF97 Ingenjörsinriktad yrkesträning

2018/2019 Ht1-Vt2

Kursfakta


Kursansvarig: Stefan Höst
   
   
Kursperiod: 2018-07-01 -> 2019-06-30
Poäng: 15.0 HP