lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITN95 Simulering

Anmälan

2018/2019


User: Password:
User: Använd id från student.lth.se eller STIL.
Password: Användarens personnummer (YYMMDDXXXX).

Frivillig Lab 1
Lab 2
Lab 3


Lab 2

Onsdag 2019-05-08 kl. 10:15-12:00 Rum: E:4115-4118
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad **  
   
   
   
Anmälda: 17 (max: 24)


Lab 2

Onsdag 2019-05-08 kl. 13:15-15:00 Rum: E:4115-4118
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad **  
   
   
   
   
   
   
Anmälda: 11 (max: 24)


Lab 2

Torsdag 2019-05-09 kl. 10:15-12:00 Rum: E:4115-4118
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad ** ** Reserverad **
** Reserverad **  
   
   
   
   
   
Anmälda: 13 (max: 24)