lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Vecka 1: Första föreläsningen är måndagen den 21 januari 2019.
Vi träffas klockan 15.15 i rum E2311 (låghuset, andra våningen, norra delen av korridoren).
Välkommen till kursen!
Vecka 2: Under laborationspassen, onsdag och torsdag eftermiddag, blir det genomgång av laboration 2.
  Antag att ni får ni ett paket som innehåller 253 bytes av data inklusive CRC. Antag att paketet är "wrapped". Vilka längder räknar ni då fram?
Vad blir längderna då paketen innehåller 254 eller 255 bytes av data?
Förvissa er om att längderna får rätt värden.
Lämna inte laboration 2 före det att du har testat med att PINGa med datastorlekarna 462 och 718 bytes. Skicka många paket.
Fråga att tänka på inför redovisningen: Vad händer om vi ändrar (+ och -) ovanstående datastorlekar med en, två eller tre bytes?
Vecka 4: Alla era MAC-adresser måste inledas med "00".
Vecka 5: Under laboration 4 kan ni behöva testa hur telnet skall fungerar. Då kan ni köra mot maskinen linus.lab.eit.lth.se på port 2323. Använd användarnamnet teluser. Lösenordet är detsamma som användarnamnet.
Vecka 8: (tentamensveckan)
Fredagen den 22 mars klockan 12 är sista redovisningstid.