Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Tentamen

ETE115 Ellära och elektronik, 2016/2017


Se schemageneratorn för tid och plats!

Hjälpmedel: endast formelsamlingen. Undvik att göra anteckningar i din formelsamling. Tentan består av sex uppgifter, vilka korrekt behandlade ger 10 poäng vardera. Betyg på kursen ges som heltalsdelen av poängsumma/10, dock högst 5. Gränsen för godkänt är 30 poäng.

Om alla elektroniska frågeformulär under kursens gång besvaras helt korrekt erhålls 3 bonuspoäng till tentan. Bonus gäller endast för ordinarie tentamen.