lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

ETI121 Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs

Kursfakta

2011/2012


Kursansvarig: Nedelko Grbic
   
Lärare: Nedelko Grbic
   
Kursperiod: 2012-01-17 -> 2012-03-04
Poäng: 6.0 HP
Sidansvarig: |