lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

EITN20 Projekt i trådlös kommunikation, del 2

Kursfakta

2012/2013


Kursansvarig: Fredrik Rusek
   
Lärare: Fredrik Rusek
  Meifang Zhu
   
Kursperiod: 2012-09-03 -> 2012-12-14
Poäng: 6.0 HP