Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Kursfakta

EIT080 Informationsteori, 2011/2012Kursansvarig
Lärare
Adnan Prlja
Kursperiod
2012-03-14 -> 2012-05-20
Poäng
7.5 HP