Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Kursfakta

EDT621 Datorarkitekturer med operativsystem, 2016/2017Kursansvarig: Erik Larsson
   
Lärare: Dimitar Nikolov
  Erik Larsson
   
Kursperiod: 2016-08-29 -> 2016-12-31
Poäng: 7.5 HP