DTMF-signaler och nummerpresentation

DTMF - Dual Tone Multiple Frequency - används för att signalera mellan telefonen och telefonväxeln. Det är de toner som hörs i luren när man trycker på telefonens knappsats.
Varje ton består egentligen av två toner som sänds samtidigt med frekvenser enligt tabellen nedan.

f/Hz 1209 1336 1477 1633
697 1 2 3 A
770 4 5 6 B
852 7 8 9 C
941 * 0 # D

Ett telefonnummer skickas genom telenätet för nummerpresentation enligt följande protokoll:

[A S1 S2 S3 ... Sn] [D S1 S2 S3 ... Sn] [D S1 S2 S3 ... Sn] [B S1 S2] C

där symbolerna har följande betydelse:

A Starttecken för anropandes nummer
S1 ... Sn Siffror, 0 till 9. n max 15.
D Starttecken för vidarekopplat nummer
C Stopptecken
B Starttecken för informationskod

Symboler inom hakparenteser är inte obligatoriska. Informationskoden ger upplysningar som utlandssamtal, samtal från mobiltelefon eller hemligt nummer.
Ett tecken sänds ut under 70 ms följt av 70 ms paus. För närvarande skickas inte "vidarekopplade" nummer med, utan en typisk sekvens ser ut som nedan:

        A S1 S2 S3 ... Sn C

Alla frågor i övrigt hänvisas med varm hand till Telia.