lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Utbildning

Här finns en översiktlig presentation av institutionens grundutbildningsverksamhet.

Institutionens kurser ges vid ett flertal civilingenjörsprogram och internationella mastersprogram.

Utbudet av examensarbeten är omfattande.

Ett flertal doktorandkurser ges också.

Många av våra kurser är särskilt lämpliga för utländska studenter.

 

EIT:s kursexpedition

Välkommen till institutionens kursexpedition! Här kan du få information om och hjälp med allt som rör det organisatoriska och administrativa kring institutionens kurser.

Våra kurssekreterare Marianne, Doris och Anne finns på tredje våningen i E-huset, ingång från höghusets norra trapphall.

Expeditionen har en egen mailadress, kursexp@eit.lth.se.

Utanför expeditionen finns inlämningsfack för alla institutionens kurser samlade.

 

Anmälan till omtentamen

Anmälan till omtentamen sker uteslutande via ett webformulär som du hittar här.