lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

För utländska studenter

Dessa kurser är lämpliga för utländska studenter.

<- 2015 / 2016 ->
Kursnamn KA Kursperiod LP
Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs ETIN80 16-01-18 -> 16-03-19 Vt1
Analog IC-konstruktion ETIN25 15-11-03 -> 15-12-19 Ht2
Antennteknik ETEN10 15-11-03 -> 15-12-19 Ht2
Avancerad datasäkerhet EITN50 15-08-31 -> 15-10-24 Ht1
Avancerad telekommunikation ETSN01 16-01-18 -> 16-03-19 Vt1
Datorarkitektur EITF20 15-11-03 -> 15-12-19 Ht2
Digital IC-konstruktion ETIN20 15-08-31 -> 15-10-24 Ht1
Digital kommunikation ETT051 15-08-31 -> 15-10-24 Ht1
Digital kommunikation, fortsättningskurs ETTN01 15-11-03 -> 15-12-19 Ht2
Digitala och analoga projekt EITF40 16-01-18 -> 16-03-19 Vt1
Digitala projekt (I) EITF11 16-01-18 -> 16-06-04 Vt1-Vt2
Digitala strukturer på kisel EITF35 15-08-31 -> 15-10-24 Ht1
DSP-design ETIN45 16-01-18 -> 16-03-19 Vt1
Elektromagnetisk vågutbredning ETEN05 15-08-31 -> 15-10-24 Ht1
Examensarbete i elektro- och informationsteknik (Hbg) EITL05 16-01-01 -> 16-05-30 Vt1-Vt2
Grundläggande radioteknik ETIF05 15-08-31 -> 15-10-24 Ht1
Högfrekvensförstärkare ETIN50 15-11-03 -> 15-12-19 Ht2
Höghastighetselektronik FFF115 16-01-19 -> 16-03-13 Vt1
IC-projekt 1 , digital ETIN35 16-01-18 -> 16-06-04 Vt1-Vt2
IC-projekt 1 , analog ETIN35 16-01-18 -> 16-06-04 Vt1-Vt2
IC-projekt 2 , analog ETIN40 15-08-31 -> 15-12-19 Ht1-Ht2
IC-projekt 2 , digital ETIN40 15-08-31 -> 15-12-19 Ht1-Ht2
Informationsteori EITN45 16-03-21 -> 16-06-04 Vt2
Informationsöverföring EIT100 16-03-21 -> 16-06-04 Vt2
Integrerade A/D och D/A omvandlare ETIN55 15-11-03 -> 15-12-19 Ht2
Internet - teknik och applikationer EITF25 15-11-03 -> 15-12-19 Ht2
Internetprotokoll ETSF10 15-11-03 -> 15-12-19 Ht2
Kanalmodellering för trådlös kommunikation ETIN10 16-01-18 -> 16-03-19 Vt1
Kodningsteknik EDI042 15-11-03 -> 15-12-19 Ht2
Kommunikationssystem och nätverk ETSF15 16-01-18 -> 16-03-19 Vt1
Kryptoteknik EDIN01 15-11-03 -> 15-12-19 Ht2
Modern elektronik ETIN70 15-08-31 -> 15-10-24 Ht1
Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare ETTN15 15-08-31 -> 15-10-24 Ht1
Multipelantennsystem EITN10 15-08-31 -> 15-10-24 Ht1
Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion EITN65 16-01-18 -> 16-03-19 Vt1
Nanoelektronik FFF160 16-03-21 -> 16-06-04 Vt2
Patent och annan immaterialrätt ETIA10 16-01-18 -> 16-03-19 Vt1
Projekt i Elektro- och informationsteknik EITN35 15-07-01 -> 16-06-30 Ht1-Vt2
Projekt i Elektro- och informationsteknik (I) EITN35 15-11-03 -> 15-12-19 Ht2
Projekt i trådlös kommunikation EITN21 15-08-31 -> 15-12-19 Ht1-Ht2
Radiosystem ETIN15 16-03-21 -> 16-06-04 Vt2
Signalseparation - oberoende komponenter EITN55 15-08-31 -> 15-10-24 Ht1
Simulering ETS061 16-03-21 -> 16-06-04 Vt2