lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

För utländska studenter

Dessa kurser är lämpliga för utländska studenter.

<- 2016 / 2017 ->
Kursnamn KA Kursperiod LP
Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs ETIN80 17-01-16 -> 17-03-18 Vt1
An Introduction to Information Security SASC01 16-09-02 -> 16-11-04 HT1
Analog IC-konstruktion ETIN25 16-10-31 -> 16-12-31 Ht2
Antennteknik ETEN10 16-10-31 -> 16-12-31 Ht2
Avancerad datasäkerhet EITN50 16-08-29 -> 16-10-29 Ht1
Avancerad telekommunikation ETSN01 17-01-16 -> 17-03-18 Vt1
Datorarkitektur EITF20 16-10-31 -> 16-12-31 Ht2
Digital IC-konstruktion ETIN20 16-08-29 -> 16-10-29 Ht1
Digital kommunikation ETT051 16-08-29 -> 16-10-29 Ht1
Digital kommunikation, fortsättningskurs ETTN01 16-10-31 -> 16-12-31 Ht2
Digitala och analoga projekt EITF40 17-01-16 -> 17-03-18 Vt1
Digitala projekt (I) EITF11 17-01-16 -> 17-06-03 Vt1-Vt2
Digitala strukturer på kisel EITF35 16-08-29 -> 16-10-29 Ht1
DSP-design ETIN45 17-01-16 -> 17-03-18 Vt1
Elektromagnetisk vågutbredning ETEN05 16-08-29 -> 16-10-29 Ht1
Examensarbete i elektro- och informationsteknik (Hbg) EITL05 17-01-01 -> 17-05-30 Vt1-Vt2
Grundläggande radioteknik ETIF05 16-08-29 -> 16-10-29 Ht1
Högfrekvensförstärkare ETIN50 16-10-31 -> 16-12-31 Ht2
IC-projekt 1 , analog ETIN35 17-01-16 -> 17-06-03 Vt1-Vt2
IC-projekt 1 , digital ETIN35 17-01-16 -> 17-06-03 Vt1-Vt2
IC-projekt 2 , analog ETIN40 16-08-29 -> 16-12-31 Ht1-Ht2
IC-projekt 2 , digital ETIN40 16-08-29 -> 16-12-31 Ht1-Ht2
Informationsteori EITN45 17-03-20 -> 17-06-03 Vt2
Informationsöverföring EIT100 17-03-20 -> 17-06-03 Vt2
Integrerad radioelektronik ETIN30 17-01-16 -> 17-03-18 Vt1
Integrerade A/D och D/A omvandlare ETIN55 16-10-31 -> 16-12-31 Ht2
Internetprotokoll ETSF10 16-10-31 -> 16-12-31 Ht2
Kanalmodellering för trådlös kommunikation ETIN10 17-01-16 -> 17-03-18 Vt1
Kodningsteknik EDI042 16-10-31 -> 16-12-31 Ht2
Kommunikationssystem och nätverk ETSF15 17-01-16 -> 17-03-18 Vt1
Kryptoteknik EDIN01 16-10-31 -> 16-12-31 Ht2
Modern elektronik ETIN70 16-08-29 -> 16-10-29 Ht1
Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare ETTN15 16-08-29 -> 16-10-29 Ht1
Multipelantennsystem EITN10 16-08-29 -> 16-10-29 Ht1
Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion EITN65 17-01-16 -> 17-03-18 Vt1
Nanoelektronik FFF160 17-03-20 -> 17-06-03 Vt2
Patent och annan immaterialrätt ETIA10 17-01-16 -> 17-03-18 Vt1
Projekt i Elektro- och informationsteknik EITN35 16-07-01 -> 17-06-30 Ht1-Vt2
Projekt i Elektro- och informationsteknik (I) EITN35 16-10-31 -> 16-12-31 Ht2
Projekt i trådlös kommunikation EITN21 16-08-29 -> 16-12-31 Ht1-Ht2
Radiosystem ETIN15 17-03-20 -> 17-06-03 Vt2
Signalseparation - oberoende komponenter EITN55 16-08-29 -> 16-10-29 Ht1
Simulering ETS061 17-03-20 -> 17-06-03 Vt2