lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

För utländska studenter

Dessa kurser är lämpliga för utländska studenter.

<- 2014 / 2015 ->
Kursnamn KA Kursperiod LP
Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs ETIN80 15-01-19 -> 15-03-13 Vt1
Analog IC-konstruktion ETIN25 14-11-03 -> 14-12-19 Ht2
Antennteknik ETEN10 14-11-03 -> 14-12-19 Ht2
Avancerad datasäkerhet EITN50 14-09-01 -> 14-10-24 Ht1
Avancerad telekommunikation ETSN01 15-01-19 -> 15-03-13 Vt1
Datorarkitektur EITF20 14-11-03 -> 14-12-19 Ht2
Digital IC-konstruktion ETIN20 14-09-01 -> 14-10-24 Ht1
Digital kommunikation ETT051 14-09-01 -> 14-10-24 Ht1
Digital kommunikation, fortsättningskurs ETTN01 14-11-03 -> 14-12-19 Ht2
Digitala och analoga projekt , Demola EITF40 14-09-01 -> 15-01-18 Ht1-Ht2
Digitala och analoga projekt EITF40 15-01-19 -> 15-03-13 Vt1
Digitala projekt (I) EITF11 15-01-19 -> 15-05-29 Vt1-Vt2
Digitala strukturer på kisel EITF35 14-09-01 -> 14-10-24 Ht1
DSP-design ETIN45 15-01-19 -> 15-03-13 Vt1
Elektromagnetisk vågutbredning ETEN05 14-09-01 -> 14-10-24 Ht1
Examensarbete i elektro- och informationsteknik (Hbg) EITL05 15-01-01 -> 15-05-30 Vt1-Vt2
Grundläggande radioteknik ETIF05 14-09-01 -> 14-10-24 Ht1
Högfrekvensförstärkare ETIN50 14-11-03 -> 14-12-19 Ht2
IC-projekt 1 , analog ETIN35 15-01-19 -> 15-05-29 Vt1-Vt2
IC-projekt 1 , digital ETIN35 15-01-19 -> 15-05-29 Vt1-Vt2
IC-projekt 2 , digital ETIN40 14-09-01 -> 14-12-19 Ht1-Ht2
IC-projekt 2 , analog ETIN40 14-09-01 -> 14-12-19 Ht1-Ht2
Informationsteori EITN45 15-03-23 -> 15-05-29 Vt2
Informationsöverföring EIT100 15-03-23 -> 15-05-29 Vt2
Integrerad radioelektronik ETIN30 15-01-19 -> 15-03-13 Vt1
Integrerade A/D och D/A omvandlare ETIN55 14-11-03 -> 14-12-19 Ht2
Internet - teknik och applikationer EITF25 14-11-03 -> 14-12-19 Ht2
Internetprotokoll ETSF10 14-11-03 -> 14-12-19 Ht2
Kanalmodellering för trådlös kommunikation ETIN10 15-01-19 -> 15-03-13 Vt1
Kodningsteknik EDI042 14-11-03 -> 14-12-19 Ht2
Kryptoteknik EDIN01 14-11-03 -> 14-12-19 Ht2
Modern elektronik ETIN70 14-09-01 -> 14-10-24 Ht1
Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare ETTN15 14-09-01 -> 14-10-24 Ht1
Multipelantennsystem EITN10 14-09-01 -> 14-10-24 Ht1
Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion EITN65 15-01-19 -> 15-03-13
Nanoelektronik FFF160 15-03-23 -> 15-05-29 Vt2
Patent och annan immaterialrätt ETIA10 15-01-19 -> 15-03-13 Vt1
Projekt i Elektro- och informationsteknik EITN35 14-07-01 -> 15-06-30 Ht1-Vt2
Projekt i Elektro- och informationsteknik (I) EITN35 14-11-03 -> 14-12-19 Ht2
Projekt i trådlös kommunikation EITN21 14-09-01 -> 14-12-19 Ht1-Ht2
Radiosystem ETIN15 15-03-23 -> 15-05-29 Vt2
Signalseparation - oberoende komponenter EITN55 14-09-01 -> 14-10-24 Ht1
Simulering ETS061 15-03-23 -> 15-05-29 Vt2