lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Daniel Sjöberg
Professor,

Populärvetenskap


Ibland ger jag en del populärvetenskapliga föreläsningar, främst i samband med rekryteringskampanjer som NMT-dagarna. Där har jag utvecklat och givit följande föreläsningar:

  • Osynlighet - hur gör verklighetens Harry Potter? En genomgång av olika osynlighetskoncept i natur, teknik och fantasi, samt en diskussion om vilka begränsningar de har.
  • Blixtar och dunder - magiska under? En överblick av  åskväder och blixtar, hur deras beskrivning utvecklats från mytologi till naturvetenskap, samt något om åskskydd.

Ta gärna en titt på den utmärkta verksamheten Experimentörerna.